Thứ Năm, Tháng Sáu 13, 2024
Home Giáo Dục Top 6 trường đại học có ngành du lịch ở Đà Nẵng tốt nhất

Top 6 trường đại học có ngành du lịch ở Đà Nẵng tốt nhất

0
Top 6 trường đại học có ngành du lịch ở Đà Nẵng tốt nhất
Top trường đại học đào tạo ngành du lịch ở Đà Nẵng tốt nhất
Danh sách các trường đại học đào tạo ngành du lịch tốt nhất Đà Nẵng

1. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Thông tin liên hệ

2. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thông tin liên hệ

3. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

 • Áp dụng kiến thức về khoa học chính trị, pháp luật và khoa học xã hội – nhân văn vào thực tiễn công việc và cuộc sống.
 • Sử dụng kiến thức về Địa lí học và Địa lí du lịch trong các hoạt động chuyên ngành.
 • Phát triển năng lực chuyên môn và nghiệp vụ trong lĩnh vực Địa lí du lịch.
 • Thiết kế chương trình du lịch quốc gia.
 • Sử dụng thành thạo ngoại ngữ, tin học trong công việc.
 • Xây dựng khả năng làm việc nhóm.
 • Phát triển khả năng sáng tạo, tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề phức tạp.
 • Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong liên quan đến Địa lí du lịch.
 • Có hành vi ứng xử đạo đức nghề nghiệp, tham gia vào các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông tin liên hệ

4. Trường Đại học Duy Tân

Trường Đại học Duy Tân
 • THPT Quốc gia: Du lịch (A00, C00, C15, D01): 14 điểm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (A00, C00, C15, D01): 15 điểm.
 • Xét học bạ: Du lịch (A00, A01, C00, D01): 18 điểm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (A00, A01, C00, D01): 18 điểm.

Thông tin liên hệ

5. Trường Đại học FPT Đà Nẵng

Trường Đại học FPT Đà Nẵng

Thông tin liên hệ

6. Trường Đại học Đông Á

Trường Đại học Đông Á
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 15 điểm – C00; D01; D78; D90
 • Quản trị khách sạn: 15 điểm – C00; D01; D78; D90
 • Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống: 15 điểm – C00; D01; D78; D90

Thông tin liên hệ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here